Az e-könyv nem print migráns

Ami tény: a klasszikusok nyomban elérhetők digitális mezőkről. Az e-könyv nyomán divatba jöhetnek rég elfeledett szerzők, akiknek írásai nem tartalmi, hanem mennyiségi okok miatt kerültek háttérbe. Egyszerűen nem voltak könyveik, műveik kifutottak az árusítóhelyekről. A vélt kis érdeklődés miatt nem érte meg újra kiadni remekeiket.

Salabakterek* világa

Az a néhány öreg példány, ami megtalálható volt esetleg a családi könyvespolcokon, nagyon nyúzott benyomást keltett, nem volt kedve hozzányúlni az átlagolvasónak. Most rákoppinthatunk az egérrel ezekre a gyöngyszemekre, csak úgy érdeklődésből. Sokan ott is ragadnak, magam is így jártam. Mondjak példát? Pázmány, Bod Péter, és sok más tekintély. Mikszáth, Jókai folytatja repülését, de felférnek már a gépre Bródy, Krúdy, és más nagy mesélők is. Érdemes a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalára kattintani. Közel húszezer kötet várja az érdeklődőket: ingyenesen, jó minőségű szöveggel.

A XX. századi nagyságok és napjaink mesterei is ingyenesen elérhetők. A Digitális Irodalmi Akadémia nem egyszerűen könyveket kínál, hanem egy-egy szerző teljes életművét dolgozza fel, és nyújtja ingyenesen. Le lehet rekedni a címek és szerzők adatsoraiban.

Napi idézet is fut a főlapon

Többnyire verssorok ízlelhetők, ma éppen próza. Egyszerű szám a címben: 777. Nem a 444. vagy a 888, azok maiak. A sok hetes ódonabb helyszínt fitogtat:

 

„Az őszi liget csillogott a napfényben, mintha valami kócos, titánkodó piktor rakta volna fel rá buja, vakító színeit. Körös-körül a tornyos, cirádás bódékban már megkezdődött a lármás vasárnapi élet, a falakon zörögtek a száraz papírkígyók, az ajtók előtt csalogattak az áldott szájú kikiáltók, de különösképpen ma senki nem hallgatott rájuk, a máskor kíváncsi népség süketen, messzire néző szemekkel járt előttük, s az egész térség egy szabad, fantasztikus cirkuszhoz hasonlított. Ahova a szem nézett, egymás hátán tolongott az ezernyi ember, és az izzadt, magasra tartott fejek, mint pirosra lakkozott golyók, valósággal ragyogtak egymás bágyasztó melegétől.”

(Kassák Lajos: Őszi bál a 7.7.7-ben.)

*kopott szakadt öreg könyv

kassak_kepvers_galamb.pngKépen: egy Kassák  vázlat