Kurázsi – volt ellenzéki csoportok adatbázisa

„Az államszocialista rendszerek erodálódását, majd a rendszerváltással jelentkező bukásukat nem kizárólag nagyhatalmi játszmák eredményezték, hanem a – legkülönfélébb mozgalmakat és műfajokat felölelő – „földalatti” civil szerveződések és a kulturális szféra ellenállása is. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont koordinálásában több mint húsz országban, tizenkét partnerintézmény bevonásával zajló nemzetközi kutatóprogram kísérletet tesz eme örökség történeti feldolgozására és láthatóvá tételére. A COURAGE kutatóprogramot a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja. A kutatóprogram a kulturális ellenállás gyűjteményeinek közös adatbázisát hozza létre, lefedve az egykori szocialista blokk tagállamait. A felépülő adatbázis egyfajta metaarchívumként funkcionál, és nagy segítség lehet a történelem, irodalom vagy művészeti oktatás területén, hiszen képes egyszerre multimediális tartalmakat megjeleníteni, illetve a szabad, kreatív bejárást biztosítani a felhasználóknak.”

 

A COURAGE adatbázist létrehozó és gondozó munkatársak projektjüket a „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság” konferencián mutatták be. Munkájukat a tanácskozás előadásaiból szerkesztett tudományos kötet mutatja be szöveges változatban.

 

Ellenzékiség a szocializmusban?

Ez még ma is viták tárgya. Rendszerkritikusság? Művészeti performansz? Metál zene? Nyilatkozatok aláírása, Kartások? Szamizdat? Inkább ilyen fogalmak voltak használatosak akkoriban. A Courage archívum kiindulópontjai: „Tematikus szempontból az ellenkultúra heterogén fogalma alá tartoznak a film, az előadóművészet, a zene, a tánc, a képzőművészet, az ifjúsági szubkultúrák, a nemzeti hagyományőrző mozgalmak (például a táncház mozgalom), az emberi jogi és környezetvédő, a rejtve működő vallási közösségek vagy az emigráns csoportok gyűjteményei. Utóbbiak esetében különösen fontos, hogy az emigrációs közösségek miként járultak hozzá e gyűjtemények létrejöttéhez, fenntartásához és népszerűsítéséhez.”

cseh_tamas_archivum.pngKép: Cseh Tamás Archívum nyitóképe a Courage adatbázis portálon

Mellette és ellene

Külön érdekessége az épülő adatbázisnak, hogy nem kizárólag a rendszeridegen mozgalmak, szerveződések emlékeit veszik számba, hanem az ellenoldal, azaz az állami intézmények ellenlépéseit is: gyakorlatilag a szemmeltartást, a politikai célzatú dokumentálást. „A kutatás középpontjában nem önmagában az ellenkultúra vagy kulturális ellenállás mozgalmi aspektusai állnak, hanem kettős módon az ellenkulturális relikviákat gyűjtő magán- és közgyűjtemények története (archívumok, levéltárak, múzeumok, privátgyűjtemények) és elemzése – tágabb szociális, politikai és kulturális összefüggéseikben –, illetve maga a kulturális megőrzés társadalmi gyakorlata (különösen a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenység), mint ellenkulturális praxis.”

Végezetül a projekt munkatársai a jövőről így fogalmaznak: "Az adatbázis nagy segítség lehet a történelem-, irodalom- vagy művészeti oktatás területén, hiszen képes egyszerre multimediális tartalmakat megjeleníteni, illetve szabad, kreatív bejárást biztosítani a felhasználóknak. A projekt további célja egy, a formális és informális pedagógiai módszereknek egyaránt megfelelő digitális tananyag fejlesztése különböző korosztályok és célcsoportok számára.”

Könyv és bemutatója az OSZK-ban

A tanulmány adatai és letölthetősége: Apor Péter - Bódi Lóránt - Horváth Sándor - Micsik András - Scheibner Tamás: Courage: az ellenzéki kultúra adatbázisa

A „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és Információtudományi tanulmányok 2018” című kötet bemutatóját az Országos Széchényi Könyvtárban tartják, 2019. március 27-én, 17 órakor. A nyilvános rendezvény meghívója itt és itt tölthető le.

A kötet másik tanulmányáról poszt: Inform vagy kultform?