Magyar és szabad: így olvasunk

Aki olvasni akar, könnyen jut könyvhöz az interneten. Hazai és globális tárak ontják – legális módon, ingyenesen – a magyar nyelvű írásművek tízezreit. A szabadon elérhető könyvek és szöveggyűjtemények a világháló legnagyobb kulturális lehetőségei. Szórakoztató és magvas irodalom egyaránt letölthető, mindennemű anyagi ráfordítás nélkül. Feltéve, ha tudjuk, hol találhatók meg a térítésmentesen, legálisan kínált művek. A digitális Kánaán hegycsúcsai-völgyei bejárhatók, de kell hozzá előkészület.

Kerekes Pál és Kiszl Péter, az ELTE információ- és könyvtártudományi tanszékeinek oktatói új könyvet publikáltak a témában. Címe:

Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények

Kiadta az ELTE Eötvös Kiadója, nyomta a Pátria Nyomda. A kötet abban kíván segítséget nyújtani, hogy bemutassa a szabadon elérhető (free) magyar könyv- és szöveggyűjteményeket.

irodalom_konyv_cimlap.png

Ingyenes olvasás kultúrája

A net-realitásokból kiindulva, könyvszakmai kihívásnak értelmezhető az a tapasztalati tény, miszerint az interneten elérhető szépirodalmi könyv-galaxis használatában az olvasók döntően a nyílt adatbázisokból díjmentesen letölthető állományok olvasását részesítik előnyben. Abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy az informatika biztosította eszköz- és tartalombőségben az érdeklődő megtalálja a számítógépre kreált szövegművek helyét, szerepét a hálózati kultúrában. Hangsúlyozva és egyértelműen rögzítve: az elektronikus könyv, bővebben fogalmazva, a digitális irodalmi szöveg befogadása, értelmezése és érzelmi átélése csak a hagyományos műveltségi bázisokra építve lehet funkcionális, a mű alapértékeit megközelítő intellektuális törekvés.

A szerzők konzultatív módon közelítenek az új szöveg-létmódok trendjeihez. Felvetik és értelmezik: a XXI. század irodalmi valósága az, hogy a digitális szöveg nem az eladhatóság, hanem a létezés szintjén kapcsolódik be a könyvmilliőbe. A rendszeres olvasó kiléphet a fogyasztásra nevelt kiadványvásárló szerepéből. Az ingyenes könyv-hozzáférés korlátlansága nyomán a szövegek járatlan, kalandos utakra jutnak. A digitális irodalom szabad, díjmentes elérésnek fokozódó nagyságrendje kulturális fordulatokat hozhat.

Szabadon letölthető kalauz

A most megjelent, tipográfiailag rendkívül igényes kötet nem más, mint az ingyenes olvasás kalauza. Mivel témája a free hozzáférés, természetes, hogy a kiadó honlapjáról a teljes könyv szabadon letölthető.